Formuláře

Zde jsou k dispozici formuláře ke stažení.
K urychlení celého procesu je možné si formulář předem vytisknout.
Všechny formuláře jsou ve formátu PDF.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě​

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Plná moc k zastupování nezletilého dítěte

Formulare

Zrušení plné moci k zastupovaní nezletilého dítěte

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče - očkováním

Máte nějaké otázky?
Zodpovíme je.