Registrace nového pacienta

Registrace k lékaři proběhne až po osobní návštěvě ordinace a vyplnění registračního lístku. Vyplnění tohoto formuláře je tedy nezávazné a neznamená automatickou registraci k příslušnému lékaři.

Možnost registrace dítěte již prenatálně (před narozením).

Žádost o registraci do ordinace

Vyplňte registrační formulář

Vyplňte registrační formulář

Telefonicky vám potvrdíme termín

Telefonicky Vám potvrdíme termín

Osobně navštivte ordinaci

Osobně navštivte ordinaci