Ceník

Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu

V souladu s §45 odst. 2a zákona 372/2011 Sb. jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

Nový ceník platný od 1. 1. 2020 je k dispozici v ordinaci.

Máte nějaké dotazy?