MUDr. Iveta Treutnerová

Dobrý den, těší mě váš zájem o naši soukromou ordinaci v Litvínově. V této ordinaci působím od roku 2016. Jsem lékařkou v oboru pediatrie a především mámou dvou milovaných dětí. Být pediatrem byl můj dětský sen, který se mi i přes celou řadu překážek a nelehkých situací podařilo splnit. Ve škole mě ze všeho nejvíce bavila biologie a fascinovalo mě lidské tělo. Po maturitě jsem odešla studovat medicínu na UK v Praze, kterou jsem úspěšně dokončila a následně jsem se začala plně věnovat lékařské kariéře.

V medicíně působím už desítky let napříč různými obory. Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla učit od výborných lékařů, docentů i profesorů, kteří už z velké části nejsou mezi námi. I díky nim si dnes mohu dovolit vychovávat novou nastupující generaci pediatrů. Dodnes jsem jim velmi vděčná za jejich vedení a ve mně pevně ukotvenou pokoru k pacientům.

Jak už sami tušíte nejsem typickým obvodním lékařem. Jsem lékařkou, která má zkušenosti ze soukromých ordinací a hlavně z nemocniční medicíny. Díky tomu vám mohu nabídnout pomoc nejen v běžnějších případech, ale i v těch složitějších. Můžete se na mě obracet s otázkami v oboru pediatrie (včetně závažných stavů, nedonošenců atd.), gastroenterologie a hepatologie.

Níže je uvedený seznam mého vzdělání a pracovních zkušeností. V naší ordinaci si zakládáme na důvěře, protože po celou dobu vývoje dítěte úzce spolupracujeme i s rodiči. Jsme plně otevřeni individuálním potřebám pacientů, a proto se na nás nebojte s čímkoliv obrátit.

Dosažené vzdělání:

 • Karlova Univerzita v Praze – II. lékařská fakulta, fakulta dětského lékařství (ukončení 1996)

Atestace:

 • 2001 pediatrie I. stupně
 • 2010 dětská gastroenterologie a hepatologie
 • 2014 praktický lékař pro děti a dorost

Licence:

 • funkční licence F016 (nutriční licence)
 • licence pro výkon soukromé ordinace
 • primářská licence

Diplom:

 • celoživotního vzdělávání

Odborné způsobilosti: (nutné pro vykonávání práce lékaře v nemocničních zařízeních)

 • odborná způsobilost v oboru dětského lékařství
 • odborná způsobilost pro děti a dorost

Dosavadní pracovní zkušenosti:

 • 15 let na dětském oddělení v Mostě – lůžková část
 • 10 let vedení konziliární poradny dětského oddělení Most
 • 10 let péče o děti s diagnózou cystické fibrózy
 • 6 let endoskopování při přípravě na atestaci dětské gastroenterologie a hepatologie
 • 5 let poradna gastroenterologie a hepatologie
 • 2 roky působení na akreditovaném pracovišti gastroenterologie v Teplické nemocnici
 • 2018 až současnost post primářky dětského oddělení a porodnice v nemocnici ve Slaném