Důležité informace o očkování

Podle vakcinologické společnosti je možné a vhodné nadále očkovat. Zejména u menších dětí je důležité dodržovat časové intervaly aplikace vakcín. Dodržování časových intervalů je nutné, aby byla navozena správná imunitní odpověď.

V poslední době se hojně šířily mýty o očkování, které nebyly nijak podložené. Mezi nimi kolovala i informace, že očkovací látky poškozují imunitní systém. Tato informace je naprostá hloupost. Očkování naopak cíleně stimuluje k obraně proti závažným až životunebezpečným infekcím. Vakcinologická společnost mimo jiné doporučuje respektovat doporučení ošetřujícího lékaře. Za nás je stanovisko jasné: očkujeme a nebudeme zbytečně oddalovat aplikaci vakcín. (výjimkou je zdravotní stav neumožňující aplikaci očkování)

Dále přiložené vyjádření vakcinologické společnosti:

Vyjádření České vakcinologické společnosti pro tisk

Očkování patří k nejdůležitějším nástrojům prevence infekčních onemocnění a používání vakcín zabraňuje milionům lidských úmrtí ročně. Proti největší infekční hrozbě současnosti, viru SAR-CoV-2, způsobujícímu onemocněné COVID-19, zatím není k dispozici očkovací látka a ani ji v nejbližších měsících nelze očekávat. COVID-19, kromě přímého ohrožení zdraví a životů má potenciál způsobit obrovské tzv. vedlejší škody snížením dostupnosti zdravotní péče v důsledku jednak nedostatečné kapacity zdravotnického systému a jednak z důvodu metod sociálního či fyzického distancování, které vedou k rušení a odkládání neurgentních zdravotnických procedur. V případě významného odkládání aplikace některých vakcín dětem to může vést ke katastrofickým následkům v podobě rozvoje dalších souběžně probíhajících epidemií ohrožujících lidské životy, a to i životy dětí. Proto je v této obtížné době nutné nastavit systém takovým způsobem, aby se předešlo těmto epidemiím a současně minimalizoval kontakt pacientů se zdravotnickými zařízeními. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP přijala stanovisko určující podmínky pro očkování dětí a distribuovala je mezi očkující lékaře. Toto stanovisko přesně splňovalo uvedené podmínky: chránit lidské zdraví a životy, zabránit vzniku jiných epidemií, ale minimalizovat kontakty osob ve zdravotnických zařízeních s cílem snížení rizika šíření infekce COVID-19. Podobně americké CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) doporučují pokračovat v řádném očkování s důrazem především na děti mladší 2 let.

Česká vakcinologické společnost se chce vyjádřit směrem k laické veřejnosti těmito fakty:

1. Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.

2. Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život-ohrožujícím infekčním onemocněním.

3. Některá očkování u starších dětí a dospělých lze odložit, vždy po předchozí konzultaci s registrujícím lékařem. Odklad některých vakcín v těchto věkových kategoriích o týdny až měsíce představuje jen minimální riziko. Důvodem tohoto doporučení je snížení kontaktu lidí se zdravotnickými zařízeními (zdravotníky a dalšími pacienty) a tím snížení možnosti přenosu nemoci COVID-19. Česká vakcinologická společnost doporučuje očkovat všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů při jedné návštěvě v případě, že již pacient navštívil nebo musí navštívit zdravotnické zařízení z jakéhokoli jiného důvodu, než je očkování. Starší děti, kterým chybí očkování doporučené pro kojenecký a batolecí věk a ke kterým stále je indikace, by se měly doočkovat co nejdříve.

4. Česká vakcinologická společnost doporučuje neodkládat očkování především u kojenců a batolat. Benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a při poklesu proočkovanosti existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle. Při každé návštěvě lékaře by měly být podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatné podávání jednotlivých vakcín zbytečně zvyšují potřebu návštěv zdravotnického zařízení, což není za současné epidemiologické situace žádoucí.

5. Česká vakcinologická společnost doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře. Výše uvedená všeobecná doporučení se nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci a především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup tak, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno.

Tereza Treutnerová

Autor článku

Výbor České vakcinologické společnosti

Autor vyjádření

30. března 2020